Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ

 

  ԹՐՔԱԾԻՆ ՀԱՅԵՐ, ԹԷ ՀԱՅԱԾԻՆ ԹՈՒՐՔԵՐ  

ԹՐՔԱԾԻՆ ՀԱՅԵՐ, ԹԷ ՀԱՅԱԾԻՆ ԹՈՒՐՔԵՐ

Երբ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան մէջ աշակերտ էի (1961-1966), մեր հայերէնի ուսուցիչները (Վահրամ Մավեան, Վաչէ Սեմերճեան, Ներսէս Թամամեան) մեզի այնպիսի հայրենասիրական դաստիարակութիւն մը տուին որ Հայաստանը իրապէս մեզի համար ‘’երկիր դրախտավայր’’ էր: ‘’Զարթօնք’’ օրաթերթի էջէրէն ալ հայրենասիրութեան մաքրամաքուր մեղրը կը հոսէր: Հայաստանի ժողովուրդին հայրենասիրութեան մասին կասկածիլն անգամ յանցաոր ծութիւն էր:

Տարիներ ետք, երբ որպէս ուսուցիչ Մելգոնեան վերադարձայ, Հայաստանէն եկած ուսուցիչները (Դոկտ. Արտեմ Սարիսեան, Դոկտ. Սամուէլ Ան թոսեան եւ ուրիշներ), մեզի այնպէս մը կը խօսէին Հայաստանի ժողովուրդին մասին որ կը կարծէինք թէ Հայաստանի մէջ բանտ չկայ, որովհետեւ այստեղ օրէնքը կը տիրապետէ եւ մանաւանդ մարդիկ այնքան մը հայրենասէր եւ հայասէր են ... զիրար չեն վշտացներ:

Գիտէինք որ Սովետի պատճառով, Հայաստանի մէջ չէին կրնար Ապրիլ 24-ները յիշատակել, բայց ժողովուրդին հոգին լեցուն էր թրքատեացութեամբ: Եւ երբ 1965-ին, Եղեռնի Յիսնամեակի առիթով զանգուածային ցոյցերը տեղի ունեցան եւ Եղեռնի Յուշարձանը կանգնեցաւ Ծիծեռնակաբերդի գագաթին, ալ կասկած չունէինք:

Արդեօք:

 Ի՞նչ պատահեցաւ Հայաստանի հայութեան ...

Ինչու՞ Հայաստանի մէջ թրքասիրութեան եօթնագլուխ հրէշը իր ժանիքները անկաշկանդ կըտարածէ քիչ մը ամէն կողմ:

Ինչու՞ Հայաստանի շուկաները լեցուն են թըրքական ապրանքներով: Այնպիսի ժամանակ մը` երբ Հայաստան - Թուրքիա սահմաններն անգամ գոց են: Այնպիսի ժամանակ` երբ ազերի վոհմակները սահմանին վրայ պատեհ առիթի կը սպասեն մեզ յօշոտելու:

Ի՞նչ է այս սէրը թրքական արտադրութիւններուն հանդէպ, երբ Հայաստանի մէջ անգործութիւնը գլուխ առած կերթայ, երբ Հայաստանի գիւղացին կը գանգատի որ իր արտադրութիւնները գնող չկայ (դիտեցէ°ք Հայաստանէն հեռարձակուած լուրերը), երբ Թուրքիայէն ներածուած լոլիկի մածուկը եւ զանազան ուտես տեղէններն ու արտադրութինները ողողած են Հայաստանի շուկան (եւ Լոս Անճելըսի հայկական մարքէթները):

Արդեօք այդ լոլիկի կարմիր մածուկին մէջ մեր նախահայրերուն արեան հետքերը չկա՞ն (հա, արեւմտահայերն էին որ ջարդուեցան, ոչ արեւելահայերը: Աւելի ճիշդը` թրքահայերու արիւնը թափեցաւ, ոչ` ռուսահայերունը):

Որեմն, կրնանք արիւնահամ եւ արիւնահոտ լոլիկի մածուկները լափել ...Վերջերս նոյնքան կամ աւելի սարսափելի պատկերի մը առջեւ գտնուեցանք: Հայաստանի շուկաներուն մէջ սկսած են ծախել Մուսթաֆա Քէմալ Աթաթիւրքի ստորագրութեամբ գաւաթներ...:

Դուք ազգային արժանապատուութիւն չունի՞ք:

Դուք մարդկային զգացում կոչուած բանը չունի՞ք:

Աթաթիւրքը` որ 1918-էն ետք գլխաւոր ջարդարարն էր մեր ազգին: Աթաթիւրքը` որ պատասխանատուն է արեւմտահայաստանի հողերու զաւթման, Աթաթիւրքը` որ Իզմիրի հայութեան ջարդին եւ քաղաքին հրդեհման հեղինակն է:

Աթաթիւրքը` որ հազարաւոր հայ որբեր թրքացուց: Աթաթիւրքը` որ հազարաւոր հայ մայրերն ու աղջիկները թուրք հարեմներու մէջ չէզոքացուց, հիմա, Աթաթիւրքի ստորագրութեամբ Գաւաթնե՞ր պիտի ծախուին Հայաստանի մէջ:

Ամօ°թ:

Ըսողներ կան որ արեւմտահայերն ու արեւելահայերը տարբեր ժողովուրդներ են: Կարգ մը հայաստանցիներուն այս թրքասիրութիւնը աւելի ծանրութիւն կու տայ այս վարկածին:

Գիտէք թէ որքան վիրաւորական է արեւմտահայերուս համար այդ հայաստանցիներուն այս վերաբերումը: Թող չըսուի ինծի որ քանի մը վաճառականներ են անոնք, որոնք դրամ շահելուհամար ամէն բան կþընեն:

Ո°չ:

Միայն անոնք չեն: Կառավարական, պետական մարմիններն ալ նոյնքան մը յանցաւոր են: Զանոնք ծնողներն ալ նոյնքան մը պատասխանատու են:

Ուր է առեւտուրի նախարարը: Ու՞ր է վարչապետը: Ինչու՞ Սփիւռքի Նախարարուհին չանդրադառնար որ այսպիսի գործարքներ ազգային արժանապատւութիւնը կը վիրաւորեն, մանաւանդ սփիւռքահայերուս (անշուշտ միայն ՛՛թրքահայերուս՛՛, քանի որ հիմա շուրջ մէկ միլիոն ՛՛ռուսահայեր՛՛ կամ ՛՛հայաստանահայեր՛՛ ալ ողողած են սփիւռքը):

Ու՞ր է ՛՛Ամենայն՛՛ Հայոց Կաթողիկոսը: Ինչու ՞ գաւազանը գետին զարնելով աղմուկ չի բարձրացներ եւ պետութենէն չի պահանջեր որ կանգնեցնեն կամ արգիլեն նման առեւտուրները (աւելի լաւ պիտի ըլլար անշուշտ եթէ իր գաւազանը այդ վաճառականներուն գլխուն վրայ կոտրէր ...):

Ու՞ր է Հայաստանի ՛՛մտաւորականութիւնը՛՛ եթէ տակաւին մնացած է...): Ինչու՞ Հայաստանի ՛՛մտաւորականութիւնը՛՛ մամուլով, հեռատեսիլով եւ այլապէս աղմուկ չի բարձրացներ, չի բողոքեր նման ահաւոր պատկերի մը առջեւ: Երբ ոստիկանութիւնը քանի մը ցուցարարներ ձերբակալէ, աղմուկը ահաւոր կըլլայ: Ինծի համար թրքական ապրանքներու ներածումն ու առուծախը հարիւրապատիկ աւելի ահաւոր է:

Արդէն այդ մարդիկը, իրենց գործակիցներով եւ մեղսակիցներով, մոռցած են հայոց ցեղասպանութիւնը եւ բնական ու շահաբեր (Թուրքիոյ համար) գործարքներու մէջ են մեր ոխերիմ թշնամիներուն հետ:

Կուզեմ յուսալ որ Հայաստանի մէջ մնացած քանի մը հայրենասէրներն ու հայասէրները կը շարժին եւ դրական փոփոխութիւն մը կը յառաջացնեն:

Կը սպասենք:

Կարդացինք նաեւ որ վանտալներ Յովհաննէս Շիրազի պրոնզեայ արձանը ներկած են եւ Հրաչեայ Աճառեանի շիրիմը քանդած:

Ըսէք ինծի խնդրեմ: Բացի թրքածին ՙհայ՚երէ, ո՞վ նման բան մը պիտի ընէր:

Ես արդարութիւնը սիրող մարդ եմ: Ես կուզեմ որ պատիժը համապատասխանէ յանցանքին ծանրութեան: Նման յանցանքի մը համար, արդար պիտի ըլլար որ այդ յանցաւորները հրապարակաւ մերկացնեն եւ մարմիններըը լաւ որակի ներկով ներկեն (որպէսզի ներկը մաքրելը դիւրիւն չըլ լայ), հրապարակային խայտառակութեան սիւնին գամելով զիրենք:

Կամ, կրնան անոնց առաջարկել որ իրենք որոշեն իրենց պատիժը - ա՞ջ թէ ձախ ձեռքը, եռացած ջուրի՞ թէ եռացող իւղի մէջ պա հենք քանի մը վայրկեան (րոպէ):

Արդա՞ր է: Անշուշտ:

Նոյնպէս կարդացինք որ Կիւմրիի Սբ. Ամե նափրկիչ եկեղեցւոյ 3 նկարները պատռած են:

Հոգ չէ: Երբ յանցագործները գտնուին, կարելի է նմանօրինակ պատիժներ տալ եւ ապա միայն աղօթել Աստուծոյ որ ներէ այդ մեղաւորին (բայց ինչու՞ ՛՛Ամենափրկիչ՛՛ը արտօնեց որ այդ սրբանկարները պատռուին ..., ինչու՞ հրեշտակները այդ նկարները չպաշտպանեցին ...):

Կարդացի՞ք, ոմն Մնացակեանի այն տեսութիւնը թէ հայերէն այբուբենէն, կարծեմ 8 գիրերը, պէտք է ջնջուին եւ հայերէն բառերը այդպէս գրուին:

Թալէաթ Փաշան, Էնվէրն ու Ճիւանշիրը, Պէահէտտին Շաքիրն ու Քեմալը, Ճէմալ Փաշան թէ Սուլթան Համիտը իրենց բիւրաւոր գայլերով փորձեցին հայութիւնը բնաջնջել: Գէթ արեւմտահայութիւնը: Հիմա, ուրկէ ու՞ր այս Մնացակեան կոչեցեալը, որ ինքզինք ՛՛մտաւորական՛՛ ալ կը սեպէ, իր գիւտով այնպիսի արտառոց լեզու մը կուզէ ստեղծել որ Թալէաթն ու իր գործակիցները անդենականին մէջն իսկ խայտան:

Հայաստանի պետական պատկան մարմինները պարտականութիւնն ու պարտաւորութիւնը ունին նման ՙգիւտարարներու՚ արիւնը քննելու (DNA) տեսնելու համար որ քանի՞ տոկոսը անոր հայկական է, եւ քանի տոկոսը` թրքական: Նաեւ, կարելի է հետազօտել որ այս եւ նման մարդիկ իրենց դրամատուներուն մէջ ուրկէ՞ որոշ գումարներ ի պահ դրած են, կամ իրենց ինքնաշարժներուն եւ տուներուն գնման գումարները ուրկէ ՞ եկած են:

Հայաստանը արդէն իսկ նոր խորհրդարան ունի: Այս խորհրդարանին հին եւ նոր պատգամաւորներուն, նախարարներուն, վարչապետին, նա խագահին, կաթողիկոսին եւ պետական ու հասարակական հաստատութիւններուն պարտականութեան սահմաններուն մէջն է նաեւ հսկել ժողովուրդին հայրենասիրութեան վրայ, եւ նայիլ որ Ազգը կամաց կամաց իր նկարագիրը չկորսնցնէ:

Ոմանք տակաւին կþըսեն որ նախ ա°յդ մարդոց հայրենասիրութիւնը պէտք է ստուգուի եւ ապա ...:

Գոնէ Հայաստանի° մէջ բնակող հայերը Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը սիրեն:

ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ

Նորթ Հոլիվուտ,
Գալիֆորնիա
ՊԱՅՔԱՐ շաբաթաթերթ , 9 ապրիլի 2017թ


__________________________________________________

Armweeklynews.am [09.04.2017]
ԹՐՔԱԾԻՆ ՀԱՅԵՐ, ԹԷ ՀԱՅԱԾԻՆ ԹՈՒՐՔԵՐ
© 2010-2018  Կապը »  Contacts Այցելեք » Facebook
Most popular tags
Արցախ  Երվանդ Քոչար  Հռոմի պապ  Արթուր Սարգսյան Հաց Բերողը  Nor Zartonq  Հայ-թուրքական արձանագրություններ Ethiopian Music  Գրիգոր Զօհրապ  маршал Баграмян  Ermeni  Արսինե Խանջյան  Շառլ Ազնավուր  Cyprus elections  Հալեպ  սակագներ  Data Driven  Marvel  Disney movies Lucasfilm  Netflix  Ռուբեն Վարդանյան  Helen Fisher
  ԼՐԱՀՈՍ  
ՀՈՌԵՏԵՍԱԿԱՆ ՄՏՔԵՐ ՄԻԱՀԵԾԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ [07.04.2017]
Ամուլսարի նախագծի տեխնիկական բացերն ու խնդիրները [07.04.2017]
Ժառանգությունը և դրա ընդունման ընթացակարգը [03.04.2017]
Ես ձեզ ասում եմ՝ կգա Ոգու սով և դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ [17.03.2017]
Ձայն ես ուզումՙ ուրեմն վճարիր: Աթոռ ես ուզում` վարձը տուր [17.03.2017]
ՀՀ վարչապետից անչափ դժգոհ ենք, սակայն նույնչափ էլ վստահում ենք [12.03.2017]
«ՔԱՌԱՉԱՓ ՀԱՅԱՑՔ» Բարեգործական հիմնադրամի 2016 թ. գործունեության մասին հաշվետվություն [10.03.2017 ]
Տերմինաբանական մի քանի առաջարկություններ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին [09.03.2017]
Հանթսմանը ԱՄՆ-ի դեսպան Ռուսաստանում. Հայաստանի մորմոնների ՛՛աչքը լույս՛՛ [09.03.2017]
Թե ինչու խորհրդարանական ընտրություններին չի մասնակցում ՌԱԿ-ը [06.03.2017]
Ամերիկահայ ներդրողը Իռլանդիան գերադասեց Հայաստանից մեր ապաշնորհության պառճառով [03.03.2017]
100-ամյակը 2000 –ամյակ չէ, հրեաներն իրենց հայրենիքը ետ նվաճեցին 20 դար հետո [03.03.2017]