Armweeklynews.am

 

  Արտագաղթը ՝որպէս ցեղասպանութիւն, եղեռ նագործութիւն եւ հաւաքական ինքնասպանութիւն  

Այո°, արտագաղթը կարելի է նկատել որպէս ՛՛ցեղասպանութիւն՛՛, ՛՛եղեռնագործութիւն՛՛եւ ՛՛հաւաքական ինքնասպանութիւն՛՛: ՛՛Հաւաքական ինքնասպանութիւն ՛՛է, քանի որ Հայաստանէն վերջնականօրէն արտագաղթողները ՛՛մեռած ՛՛ են Հայաստանին համար:

Անոնց սերունդները շուտով պիտի օտարանան, եւ առաւելագոյնը երրորդ սերունդի մարդիկը հաւանաբար յիշեն որ իրենք ՙծագումով հայ են՚:

Եթէ նկատի ունենանք 1915-էն առաջ պատահած Համիտեան կոտորածներուն ահաւորութիւնը, եւ եթէ հաշուենք նաեւ գաւառներու մէջ պատահած սանձարձակ սպաննութիւններն ու առեւանգումները, կրնանք անվարան ըսել որ միայն Սուլթան Ապտիւլ Համիտ Բ.ի շրջանին, աւելի քան 500,000 հայեր նահատակուեցան, 300,000-ը 1894-1896-ի կոտորածներու ժամանակ, եւ շուրջ 200,000 ալ` իր իշխանութեան ժամանակ քիւրտերու եւ գազանաբարոյ թուրքերու կողմէ: Ասոնց վրայ պէտք է գումարենք նաեւ Երիտասարդ Թուրքերու իշխանութիւններուն կազմակերպած կոտորածները (Ատանայի ջարդը եւ այլք):

ԿԱՐԵՒՈՐ ՉԷ, ԹԷ Ի՞ՆՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒ ՏԱԿ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 1,500,000 ՄԱՐԴ ԿՈՐՍՆՑՈՒՑ

Բնականաբար այս կոտորածներն ու ջարդերը կազմակեպուած էին Համիտեան ռեժիմին եւ Երիտասարդ Թուրքերու կողմէ եւ գործադրուած պետութեանց գիտակցութեամբ, քաջալերանքով եւ գործակցութեամբ: Հետեւաբար կարելի է Համիտեան ջարդերն ալ ՙՑեղասպանութիւն՚ անուանել, քանի որ նպատակը հայութիւնը ոչնչացնելն էր: Հայկական Մեծ Եղեռնը կամ Ցեղասպանութիւնը տեղի ունեցաւ 1915- 1920-ական թուականներուն, ուր 1,500,000 անմեղ հայեր անգթօրէն սպաննուեցան գեհենի ամենասարսափազդու չարչարանքներով: Այս մասին ա մէնքս ալ գիտենք, սորված ենք մեր նախակրթարաններու գրասեղաններուն վրայ: Մեր պատմաբաններն ու իրաւաբան - օրէնստրագէտները շատ լրջութեամբ պէտք է մօտենան այս հարցին եւ կարենան հաստատել որ մեր առա- ջին ցեղասպահութիւնը կատարուած էր Համիտեան ռեժիմին ժամանակ, իսկ 1915-1920 թուականներուն պատահածը երկրորդ եւ ամբողջական ցեղասպանութիւնն էր:

Իրողութիւն է որ 1915-ի սկսած ջարդերով աւելի քան 1,500,000 հայեր կոտորուեցան եւ քանի որ եղածը կանխամտածուած եւ կազմակերպուած էր թուրք պետութեան կողմէ հայ ժողովուրդը բնաջնջելու, միջազգային օրէնքով զայն կը կոչենք ՙցեղասպանութիւն՚:

Շարժառիթէն զատ, կարեւորը այն էր որ մենք 1,500,000 զոհ տուինք: Մեր հայրենիքը, արեւմտահայաստանը 1,500,000 մարդ կորսնցուց (այս յօդուածին պարունակէն դուրս է հողային եւ այլ կորուստներու մասին խօսիլը):

1970-ական թուականներէն սկսեալ, բայց մանաւանդ վերջին 25 տարիներու ընթացքին, Հայաստանը, մեր հայրենիքը, կորսնցուց, ըստ անպաշտօն եւ պաշտօնական տուեալներու, շուրջ 1,500,000 մարդ, հայեր: Տակաւին Հայաս- տանի Ազգային Վիճակագրական Ծառայութեան տուեալներու համաձայն, վերջին 9 ամիսներուն Հայաստանի բնակչութիւնը նուազած է 14,000 մար- դով, հակառակ որ ծնունդներու թիւը գերազանցած է մահացողներու թիւը: Սակայն, ծնունդներու թիւն ալ նուազած է - 2016-ի առաջին 9 ամիսներուն Հայաստան լոյս աշխարհ եկած են 29,868 երեխայ, իսկ 2017-ի առաջին 9 ամիսներուն ` 27,665 ... : Այս ընթացքով, ըստ ՄԱԿ ի տուեալներուն, 2050 թուականին Հայաստանի բնակչութեան թիւը կը հասնի 2.7 միլիոնի, իսկ 2100 թուականին ` 1, 849,000-ի: Բնականաբար արտագաղթը սկսած է դառնալ Հայաստանի ռազմավարա կան հարցերուն եթէ ոչ առաջինը, գոնէ առաջին երեք հարցերէն մին: Կարեւոր չէ, թէ ի՞նչ պայմաններու տակ մեր հայրենիքը 1,500,000 մարդ կորսնցուց:

Երկիրը պարպուեցաւ եւ երկրին ապահովութիւնը սկսաւ վտանգըւիլ զինուորագրեալներու թիւին նուազումով: Եթէ այսպէս շարունակուի, 40- 50 տարի ետք, առաւելագոյնը 100 տարի ետք, Հայաստանի մէջ մարդ կրնայ չմնալ, կամ կը մնան միայն անոնք` որոնք երկրէն փախելու նիւթական մի ջոցները չունին (թող չմտահոգուին անոնք, Թուրքերն ու Ազերիները անոնց համար օդանաւի տոմսակները կ՛ապահովեն):

Նման պայմաններուն տակ, արդեօ՞ք այս մեր ժողովուրդին երրորդ ՙցեղաս- պանութիւն՚ը չէ: 500,000` 19-րդ դարուն, 1,500,000` 1915-1920, 1,500,000` 1970-ական թուականներէն մինչեւ 2017: Ի՞նչ պիտի կոչենք այս 1,500,000 մարդոց կորուստը Հայաստանին համար: ՙԱրտագաղթ՚ը շատ տկար բառ մը է երեւոյթը բացատրելու կամ բնորոշելու: Ի՞նչ կոչենք, ՙԵղեռնագործութիւ՞ն՚, ՙհաւաքական ինքնասպանութիւ՞ն՚, ի՞նչ: Ամէն երկրէ արտագաղթ տեղի կ՛ունենայ, սակայն այդ երկրին բնակչութիւնը ահաւոր եւ վտանգաւոր համեմատութիւններով չի պակսիր: Օրինակ, եթէ Հնդկաստանէն, Պէնկլատէշէն կամ Չինաստանէն եթէ 100,000,000 մարդ արտագաղթեն, այդ երկրին պետութիւնն ու ժողովուարդը շատ ուրախ կ՛ըլլան: Տակաւին, տեղի ունեցած ներգաղ թողներուն պատճառաւ, երկրին բնակչութիւնը յաւելում ալ կարձանագրէ: Սեպտեմբեր 18-20, 2017-ին Հայաստան-Սփիւռք Համաժողովին ժամա նակ, դժբախտաբար արտագաղթի նիւթը քննութեան առարկայ չդարձան: Հակառակ որ հարցը քանի մը անգամ, տարբեր բեմերէ արծարծուեցաւ, սակայն չծանրացան անոր վրայ: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը իր ճա ռին մէջ քանի մը անգամ յիշեց զայն, ՀՀ Նախագահ Տիար Սերժ Սարգիսեանը ցաւ յայտնեց արտագաղթին համար, բայց ըսաւ նաեւ որ ծրագիր կայ մինչեւ 2040 թուականը Հայաստանի բնակչութեան թիւը բարձրացնել չորս միլիոնի (4,000,000): (Անմիջապէս ՙշատ բանիմաց՚ մարդիկ սկսան հարցնել որ ինչու՞ չորս միլիոն եւ ոչ` հինգ միլիոն... :)

Ըստ Թաթուլ Յակոբեանի (Հայաստանեան յայտնի լրագրող), մարդիկ Հայաստանէն կ՛արտագաղթեն ՙորովհետեւ հայաստանում չկայ վաղուայ օրուայ նկատմամբ հաւատ, չկայ արդարութիւն, Հայաստանը իրաւական պետութիւն չէ, քաղաքացին իրեն պաշտպանուած չի զգում, մենաշնորհները խեղդում են անգամ փոքր բիզնեսը, չկայ արժանապատիւ աշխատանք, իշխող Հանրապետական Կուսակցութիւնը վերածւում է կոմունիստական հրէշի, Սերժ Սարգիսեանն ու նրա ռեժիմը վերարտադրութեան իրենց բացայայտ խոստում-սպառնալիքներով սպաննում են փոփոխութիւնների յոյսերը՚: Այս սեւ արտագաղթին գլխաւոր պատճառներէն մին գործազրկութիւնը կը նկատուի: Որքան որ ալ մարդ հայրենասէր ըլլայ, եթէ գործ չունի իր ընտանիքը պահելու, կերակրելու, բնականաբար պիտի երթայ երկիր մը` ուր կրնայ աշխատիլ եւ իր ընտանիքին ապրուստը հոգալ: Գործազրկութիւնը սակայն ունի իր պատճառները: Գիտենք որ Հայաստանը շրջապատուած է մահացու թշնամիներով: Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը պատրուակի կը սպասեն Հայաստանը լափելու:

Շրջափակած են Հայաստանը որպէսզի խեղդեն եւ ապա վերջնական հաշուեյարդարի ենթարկեն հայ ժողովուրդը: Վրաստանը այդքան ալ վստահելի դրացի մը չէ: 1918-ի, երբ Հայաստանի մէջ սովը օրական հազարաւոր մարդկանց կեանքը կը խլէր, Պաթումի նաւահանգիստէն դէպի Հայաստան ներմուծուող սննդական օգնութեան յիսուն տոկոսը Վրաստանը կը վերցնէր որպէս տարանցման գին : Չենք մոռցած այդ: Չխօսինք վրացի Ստալինի եւ Բերիայի չարիքներուն մասին, ոչ ալ ամէն առիթով վրացիներու ի նպաստ թուրքերու դիրքորոշման: Պարսկաստանը առայժմ բարի դրացիութիւն կը խաղայ մեր հետ, անշուշտ միշտ իր շահերէն մեկնած: Հայաստանի վերջին 3000-ամեայ պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ պարսիկները այդքան ալ ՙբարի դրացիներ՚ չեն եղած մեզի հանդէպ: Գործազրկութիւնը բնականաբար իր հետ բերած է ընկերային հիմնախնդիր ներ: Ընտանիքներու քայքայումը, բարոյազրկումը, բարոյական սկզբունքներու խախտումը, մարմնավաճառութիւնը, անձնասպանութեան բազմապատկումը, մուրացկանութիւնը, պետութեան հանդէպ անվստահութիւնը, նախանձը, գողութիւններու եւ ոճիրներու բազմացումը, եւ տակաւին շարքը կարելի է երկարել: Եթէ Հայաստանի Նախագահը լուրջ էր իր յայտարարութեան մէջ (եւ ես կասկած չունիմ այդ մասին), որ 2040 թուականին Հայաստանի բնակչութեան թիւը պիտի հասնի չորս միլիոնի, պէտք է ուրեմն պետական շատ լաւ ուսում- նասիրուած քաղաքականութիւն մը որդեգրուի եւ սկսի իրագործուիլ:

Չմոռնանք, որ ըստ նոր Սահմանադրութեան, 2018-էն ետք վարչապետն է որ ձեռք պիտի առնէ երկրին իշխանութիւնը, ղեկավարութիւնը, եւ, ըստ շրջող զրոյցներուն, Պրն. Սերժ Սարգիսեանը պատրաստ է այդ պաշտօնը ՙմեծ զոհողութիւններու գնով՚ զբաղեցնելու քանի մը տարի, գոնէ երկու շրջան ... : Հետեւաբար, իր ուսերուն վրայ շատ ծանր եւ պատասխանատու պարտականութիւնը կիյնայ արտագաղթի հարցը լուծել եւ բնակչութեան թիւը բազմացնել: Պատմութեան առջեւ ինք պատասխան պիտի տայ, եւ շատ պիտի ուզէի հաւատալ որ այդ պատասխանը դրական ըլլար: Քաղաքական եւ ընկերային բազմաթիւ բարեփոխումներու կարգին (արդարադատութիւն, կաշառակերութեան եւ մենաշնորհներու վերացում, մաֆիայի չգացում, արդար ընտրութիւններ, եւայլն), անհրաժեշտ է որ ներդրումները բազմանան եւ Հայաստանի մէջ տասնեակ հազարներով գործ ստեղծուի:

Ուրախ ենք որ Ռուսահայ մեծահարուստներ, անսալով Վարչապետ Կարեն Կարապետեանի հրաւէրին, շուրջ մէկ միլիառ տոլար պիտի ներդնեն Հայաստանի մէջ, եւ հետեւաբար հազարաւոր գործեր պիտի ստեղծուին: Նոյնպէս, ՙՆովոստի Արմենիա՚յէն կþիմանանք որ ծրագրուած է Վանաձորի մէջ փոքր ՙՏիզնիլէնտ՚ մը կառուցանել ՙՆոյլէնտ՚ անունով: Այս` բնականաբար, շինարարութեան բազմաթիւ գործատեղեր պիտի ստեղծէ, եւ ապա հարիւրաւոր Վանաձորցիներու ալ` մնայուն գործ: Չխօսինք տակաւին զարգանալիք զբօսաշրջիկութեան պատճառաւ Վանաձորի մէջ ստեղծուելիք բազմաթիւ գործատեղերու մասին (պանդոկներ, ճաշարաններ, կրպակներ, եւայլն): Դարձեալ Վանաձորի մէջ, ՙիրականացւում են զբօսաշրջութեան զարգաց ման ծրագրեր, իսկ արդիւնաբերութեան եւ գիւղատնտեսութեան ոլորտնե րում մեկնարկել է 100 միլիոն տոլար արժողութեամբ ներդրումային ծրագիրը՚: Վստահ եմ որ այլ շրջաններու մէջ ալ նման ծրագիրներ կան որոնք կը սպասեն իրագործման: Եթէ պետութեան եւ արդարադատութեան հանդէպ վստահութիւնը սկսի հիմնաւորուիլ սփիւռքահայերուն մօտ, վստահ եմ որ մեծ թիւով ներդրողներ պիտի սկսին իրենց հայեացքները ուղղել դէպի Հայաստան:

Ինչու՞ հայաստանցի կամ արեւելահայ ներդրողներ, որոնք միլիառաւոր տոլարներ ներդրած են օտար երկիրներու տնտեսութեան մէջ, իրենց գումարներուն մէկ մասը Հայաստան բերելով հոն չեն կիրարկեր: Շահը շահ է: Օտարին դրամը դրամ է բայց հայաստանցիին դրամը դրամ չէ՞: Պահ մը երեւակա յեցէք որ նախկին նախագահը, վարչապետը, նախարարները, պետական այրերը, մեծահարուստները, մեծ ներդրողները իրենց արտասահման հանած գումարներուն մէկ մասը Հայաստան բերելով հոն չեն կիրարկեր: Շահը շահ է: Օտարին դրամը դրամ է բայց հայաստանցիին դրամը դրամ չէ՞: Պահ մը երեւակայեցէք որ նախկին նախագահը, վարչապետը, նախարարները, պետական այրերը, մեծահարուստները, մեծ ներդրողները իրենց արտասահման հանած գումարներուն մէկ տոկոսը (քանի մը միլիառ տոլար միայն) հայաստանի մէջ շահագործեն: Քանի՞ հազար գործ կը բացուի: Քանի՞ հազար ընտանիք Հայաստան կը մնայ եւ չարտագաղթեր: Ու՞ր է այդ մարդոց ՙհայրենասիրութիւն՚ը: Անոնք ՙհայրենասէր՚ էին միայն այն ատեն երբ պաշտօններու վրա՞յ էին եւ երկի՞րը կը կողոպտէին ... :

Հայաստանը ողողուած է թրքական ամէն տեսակի ապրանքներով: Ինչու՞: Որովհետեւ աւելի աժա՞ն է, թէ որովհետեւ աւելի որակաւոր է: Երկու պարագաներուն ալ անընդունելի պատրուակներ են: Ինչու՞ կառավարութիւնը չ՛արգիլեր թրքական ապրանքներուն ներածումը, երբ անոնց գործարքը արդէն ապօրինի է: Չէ՞ որ Թուրքիան սահմանները փակած է: Ինչու՞ ուրեմն կ՛արտօնուի Վրաստանի վրայով հարիւրաւոր բեռնատար կարքերու մուտքը թրքական ապրանքներով: Տակաւին, ՙապօրինութիւն՚ը այդքան ալ ծանր հարց չէ որքան այդ արիւնահոտ ապրանքներուն ոխերիմ թշնամիին երկրէն ներածումը: Կարծեմ հայաստանցիները մոռցած են որ տակաւին 100 տարի առաջ, իրենց այդ ՙդրացի՚ թուրքերը 1,500,000 հայեր կոտորեցին եւ մեր պատմական հայրենիքին 80 տոկոսը գրաւեցին: ՙՈչինչ, այդ Արեւմտահայաստանն էր, էլի Արեւելահա- յաստանը մեր ձեռքն է՚իտրամաբանութիւնը տակաւին ի զօրու է կարգ մը հայաստացնիներու մօտ: Հայաստանցին չի՞ գիտակցիր որ իւրաքանչիւր տոլարը (դրամը) որ Թուրքիա կը ղրկէ, փամփուշտ մը եւս կ՛աւելնայ թրքական բանակին համար եւ այդ փամփուշտով արեւելահայ մը, հայաստանցի մը, արցախցի մը, հաւանաբար իր զաւակը կրնայ զոհուիլ սահմանին վրայ:

Եթէ ՀՀ Նախագահ Տիար Սերժ Սարգիսեանն ու Վարչապետ Տիար Կարեն Կարապետեանը որոշեն որ Թուրքիայէն ապրանք պիտի չներածուի, ո՞վ կրնայ անոնց դէմ կենալ: Եթէ Թուրքիայէն ներածումները արգիլուին եւ Հայաստանի մէջ սկսին այդ ապրանքները արտադրել, ո՞վ կրնայ հաշուել թէ քանի՞ ՞ործատեղի կը բացուի Հայաստանի մէջ գիւղատնտեսութեան, ճարտարարուեստի, փոխադրամիջոցներու, արտածումներու եւայլն: Տակաւին կþըսուի որ քիչ չէ թիւը անոնց` որոնք Հայաստանը կը լքեն որպէսզի իրենց զաւակները փախցնեն զինուորագրութենէ: Որիշներ իրենց մանչ զաւակները որպէս օտար երկիրներու քաղաքացի կ՛արձանագրեն, նոյն պատճառով: Եթէ հայաստանցիին կեանքի որակը բարելաւուի գործատեղեր ստեղծուելով եւ արժանապատիւ գործ ուենալով, եթէ անոր հաւատքը եւ վստահութիւնը երկրին ապագային հանդէպ ամրանայ, եթէ երկրին եւ հետեւաբար իր կեանքը ապահովուի սահմաններուն ամրացումով եւ անձեռնմխելիութեամբ, ես կը կարծեմ որ, բայց ինչու՞ ՙկը կարծեմ՚, ես վստա°հ եմ, որ հայաստանցին կը մնայ Հայաստանի մէջ եւ իր սերունդներով աւելի եւս կը հզօրացնէ իր հայրենիքը:


1,500,000 հայերու հայրենաթափութիւնը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ երրորդ Եղեռնագործութիւն, երրորդ Ցեղասպանութիւն կամ ՙՀաւաքական Ինքնասպանութիւն՚: Համաձայն չէ՞ք: Եւ որո՞նք են այս երրորդ ՙԵղեռնագործութեան՚, այս երրորդ ՙՑեղասպանութեան՚, ՙԻնքնասպանութեան՚ պատասխանատուները... :
ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ
Լոս Անճելըս

_____________________________
Armweeklynews.am [13.11.2017]
Արտագաղթը ՝որպէս ցեղասպանութիւն, եղեռ նագործութիւն եւ հաւաքական ինքնասպանութիւն
© 2010-2018  Կապը »  Contacts Այցելեք » Facebook
Most popular tags
Արցախ  Երվանդ Քոչար  Հռոմի պապ  Արթուր Սարգսյան Հաց Բերողը  Nor Zartonq  Հայ-թուրքական արձանագրություններ Ethiopian Music  Գրիգոր Զօհրապ  маршал Баграмян  Ermeni  Արսինե Խանջյան  Շառլ Ազնավուր  Cyprus elections  Հալեպ  սակագներ  Data Driven  Marvel  Disney movies Lucasfilm  Netflix  Ռուբեն Վարդանյան  Helen Fisher
ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ
  ԼՐԱՀՈՍ  
Տէր Զօրի ազատագրուած Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ առաջին տեսանիւթը [12.11.2017 ]
Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցումը դատապարտված էր դեռևս 2012 թվականին [05.11.2017]
Մեղրի ՀԷԿ-ի կառուցումը դատապարտված էր դեռևս 2012 թվականին [05.11.2017]
Մարզպետարանները կբաժանվեն երկու ֆունկցիոնալ մասերի [03.11.2017]
Վանաձորի ՛՛՛Աքիլլեսյան գարշապարն՛՛ աստիճանաբար փակվում է [27.09.2017]
ԱՀԿ-ն հաստատել է բժիշկների ՛՛Հիպոկրատի՛՛ երդման նոր տեքստը [21.10.2017]
Ինչի՞ համար է մեր կռիվը: Մի՞թե միայն փողի եւ վիզայի… [20.10.2017]
Հայտնի է 2018-ին ՀՀ վարչապետի ազգանունը` յան-ով չի վերջանում [19.10.2017]
Հայերը եղան ցեղասպանության «նախաճաշը», իսկ քրդերը ՝ «ճաշը» [19.10.2017]
Սարգսյանը և Ալիևն առաջին անգամ խուսափեցին գաղտնալսումից [17.10.2017]
Վանաձորում տուրիզմի զարգացման յոթ հենասյուները [16.10.2017 ]
Չի կարելի Պոկեր խաղալ Պոկեր խաղը հնարողի հետ [11.10.2017 ]
Հանքարդյունաբերությանը զուգահեռ նաև գաղտնի բիոլաբորատորիաներ [11.10.2017]