Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  Պոյքոթենք Թրքական Արտադրութիւնները  

Հայկական նպարատուներն ու այլ հագուստեղէնի խանութները ողողուած են թրքական արտադրութիւններով։ Եւ որո՞նք են թրքական արտադրութիւններու գլխաւոր յաճախորդները – մենք, հայերս։ Անշուշտ ամերիկեան խանութներուն մէջն ալ շատ են թրքական արտադրութիւնները, սակայն ամերիկացիին համար թրքական կամ չինական կամ ֆիլիփինեան ապրանքներուն մէջ տարբերութիւն չկայ։ Կարեւորը որակաւոր եւ քիչ մը աժան ըլլայ, հարցը կը լուծուի։

Եթէ չեմ սխալիր, կարծեմ ասկէ 101 տարիներ առաջ, եւ երկարած յաջորդ հինգ տարիներուն վրայ, թուրք կոչուող ազգը աւելի քան մէկ ու կէս միլիոն հայ ջարդեց։ Պատմական իրողութիւն մը որ հայերը ամէն տարի, գէթ Ապրիլ 24-ին, կը յիշեն եւ ոմանք եկեղեցիներու մէջ, ուրիշներ հրապարակային, ժողովրդական հաւաքներով կ՚ոգեկոչեն, մինչ ուրիշ շատ-շատերն ալ տունը, հեռատեսիլին առջեւ նստած կամ իրենց խանութներուն մէջ, «հոգիով» կը մասնակցին յարգանքի միջոցառումներուն ... ։ Ապրիլ 25-ին արդէն ամէն ինչ մոռցուած է, բացի հայկական թերթերու մէջ, Ապրիլ24-ի առիթով չհրատարակուած յօդուածներու երեւումէն։

Ինչպէ՞ս կրնանք այսքան անտարբեր ըլլալ մեր ազգին ամենաողբերգական դէպքերուն հանդէպ։ Մեզմէ իւրաքանչիւրը ընտանեկան անդամ մը ունի զոհուած այդ ահաւոր Եղեռնին ժամանակ։ Ոմանց ամբողջ ընտանիքը, գերդաստանը, ամենավայրագ կերպով խողխողուած է ու մորթուած։ Եւ մե՞նք, հանգիստ նստած մեր տուներուն մէջ, խոհանոցի պահարանները կը լեցնենք թրքական արտադրութիւններով։

Երեւանէն մինչեւ Պէյրութ, Նիւ Եորքէն մինչեւ Լոս Անճելըս, Սան Ֆրանսիսքօ,Թորոնթո եւ Մոնթրէալ, հայկական նպարատուները լեցուն են թրքական արտադրութիւններով – լոլիկի ջուր, պիւպէրի ջուր, ոսպ ու պլղուր, չորցած պտուղի եւ բանջարեղէնի տեսակներ, ձիթապտուղ եւ պանիր, անուշերղէն եւ պղպեղի ու համեմունքներու տեսակներ, եւ տակաւին շարքը կ՚երկարի։ Եւ որո՞նք եւ այս արտադրութիւնները մեծաքանակ ներածողները – հայերը, որո՞նք են իրենց նպարատուներուն մէջ թրքածին արտադրութիւնները ծախողները – հայ նպարավաճառները, իսկ որո՞նք են յափշտակողները այս արիւնահոտ ապրանքները – մենք, «հայ» կոչուածներս։

Բազմաթիւ անգամներ, մանաւանդ Ապրիլ 24-ի հանդիսութիւններուն, մաքուր հայեր թերթիկներ կը բաժնեն որպէսզի «պոյքոթի ենթարկենք» թրքական արտադրութիւնները։ Եւ ի՞նչ կ՚ըլլայ այդ թերթիկները ստացող «հայ»երուն հակազդեցութիւնը. թերթիկը կը ճմռթկեն ու կը նետեն։ Նոյն օրը կամ յաջորդ օրը դարձեալ նպարատունէ մը թրքական ապրանք կը գնեն։

Ամերիկայի մէջ եթէ Ափրիկեան ծագումով Ամերիկացիներուն մազին դպչող ըլլայ կամ իրենց դէմ իրաւացի թէ անիրաւ արտայայտութիւնները ունենայ ընկերութիւն մը, կամ անիրաւութիւն մը ընէ իրենց դէմ, եւ եթէ իրենց առաջնորդներէն մին առաջարկէ որ այդ ընկերութեան արտադրութիւնները պոյքոթի ենթարկեն, Ափրիկեան ծագումով Ամերիկացիներուն ինիսուն տոկոսը կը հետեւին այդ պոյքոթին եւ ընկերութիւնը ծունկի կը բերեն։ Իսկ մե՞նք, այսպէս կոչուած «հայ»ե՞րս, թրքական արտադրութիւններուն դէմ առաջարկուած պոյքոթները պարզապէս կ՚անտեսենք։ «Ո՞վ է այդ մարդը որ պիտի որոշէ ես ի՞նչ տեսակ ապրանք պիտի գնեմ» խօսքը ամենայն անպատասխանատուութեամբ կ՚արտաբերենք։ Տեսա՞ք ի՜նչ զարգացած, յառաջդիմած, ազատութիւնը սիրող ազգ ենք մենք։ Տեսաք ի՜նչ խելացի եւ ինքնուրոյն անհատներ ենք մենք։ Չէ՞ որ մեր նահատակները, մեր ֆէտայիները զոհուեցան ազատութեան համար, հիմա ինչու՞ կ՚ուզեք մեր ազատութիւնը կաշկանդել ...

Ափրիկեան ծագումով Ամերիկացիներու չափ ալ չկանք տակաւին։ Երբ թրքական ապրանքներ ներածող հայ վաճառականի մը ըսինք որ ինչու՞ թրքական ապրանք կը ներածէ, «այդ ձեր գիտնալիք գործը չէ։ Մենք կը ներածենք ինչ որ շահաբեր է մեզի համար» ըսին ... ։

Վա՜յ քեզ ժողովուրդ։

Ինծի համար զարմանալի եւ անհասկնալի է որ ինչու՞ եւ ինչպէ՞ս Հայաստանցի վաճառականները Հայաստանի համար թրքական ապարանք կը ներածեն։ Սահմանները գոց են, ուրեմն Վրաստանի վրայով այդ ապրանքները Հայաստան կը հասնին։ Ու՞ր են Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւնները։ Ինչու՞ այդ թրքական ապօրինի ապրանքներուն ներածումը կ՚արտօնուի։ Հա՜ա՜, իշխանաւորներն ալ շահաբաժին ունին ներածուող ապրանքներուն մէջ ... ։ Տակաւին, Երեւանի կարգ մը նպարատուներու ցուցափեղկերուն վրայ «Թուրքական Ապրանք»ներու թարմութեան մասին գովազդ կ՚ըլլայ։ Ա՞յս է հայերուս հայրենասիրութիւնը, եթէ ոչ պարզապէս պիտի ըսենք՝ թրքասիրութիւնը։

Կը գանգատինք որ Հայաստանէն արտագաղթ կայ։ Եթէ հայերս մերժենք թրքական արտադրութիւնները գնել, եւ որոշենք նմանօրինակ հայկական ապրանքներ գնել, կրնա՞ք ճշդել այն շահը որ Հայաստանը կ՚ունենայ։ Կրնա՞ք գիտնալ թէ քանի՜ հազար հայեր գործի պիտի լծուին Հայաստանի մէջ եւ ի՜նչ հարստութիւն պիտի կուտակուի։ Հոգ չէ թէ «մեծահարուստները» աւելի եւս պիտի օգտուին, բայց հազարաւոր հայեր գործ պիտի ունենան – գիւղացիները՝ ցանելով, շարժավարները՝ փոխադրելով, ապակեգործարանի բանուորները՝ շիշերը շինելով, հարիւրաւորներ՝ գործարաններուն մէջ աշխատելով, շարունակե՞մ։

Արցախի քառօրեայ պատերազմը ցոյց տուաւ որ Ազերիներն ու Թուրքերը երբե՛ք պիտի չըհանգստանան մինչեւ որ հայն ու Հայաստանը չստրկացնեն, չոչնչացնեն (անշուշտ մենք վստահ ենք որ Օրթոտոքս Ռուսիան, Քրիստոնեայ Եւրոպան եւ Բողոքական Ամերիկան պիտի պաշտպանեն մեզ ... )։ Ամէն անգամ որ թրքական ապրանք կը գնենք, օգնած կ՚ըլլանք թրքական տնտեսութեան եւ նաեւ օգնած կ՚ըլլանք որ անոնք փամփուշտ մը եւս ձուլեն եւ մեր Արցախցի կամ Հայաստանցի եղբայրներուն սիրտը ծակեն։ Գիտե՞ս բարեկամ, այն փամփուշտը որ մեր հայ պատանիին սիրտը խոցեց, քու գնած լոլիկի ջուրի շիշէն եկած շահէն չէր, այլ դրացիիդ գնած պիւպէրի ջուրի շիշէն եկած շահէն, այնպէս որ դուն կրնաս հանգիստ քնանալ։

Երբ այդ թրքական լոլիկի ջուրը կ՚ուտենք, արդեօք այդ կարմրութեան մէջ չե՞նք տեսներ մեր սուրբ նահատակներուն կարմիր արիւնը։ Ի՞նչ խիղճով կը խմենք մեր անմեղ մեծ հայրերուն եւ մեծ մայրերուն արիւնը։ Ու՞ր է մեր անձնական արժանապատւութիւնը։ Չե՞նք ամչնար։ Ամօթ կոչուած զգացումը չու՞նինք։ Այսքա՞ն է մեր հայասիրութիւնը, այսքա՞ն է մեր հայրենասիրութիւնը։ Այսպէ՞ս պիտի յարգէինք յիշատակը մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակներուն, մեր նորօրեայ հերոս նահատակներուն։

ԱՄՕԹ Է։

Ես այս առիթով կոչ կ՚ուղղեմ թրքական մեծաքանակ ապրանք ներածող վաճառականներուն որպէսզի անմիջապէս դադրին թրքական ապրանք ներածելէն։ Թող իրենց պահեստներու ապրանքները սպառեն, եւ վերջ։

Կոչ կ՚ուղղեմ հայ նպարավաճառներուն (Սուփըրմարքէթ թէ թաղային նպարատուներուն), թող ապառեն իրենց թրքական արտադրութեան պահեստները եւ վերջ։

Ամերիկահայ թէ Հայաստանցի գործարարները կրնան լոլիկի, պիւպէրի, չորցած պտուղներու, ձիթապտուղի թէ պանիրի եւ այլ արտադրանքներու հիմնարկութիւններ հաստատել Հայաստանի մէջ եւ հոն թէ գործ ստեղծած կ՚ըլլան, թէ օգնած կ՚ըլլան Հայաստանի մեր հայրենակիցներուն եւ թէ ալ հարուած մը իջեցուցած կ՚ըլլան թրքական տնտեսութեան։ Մինչ այդ, եթէ անպայման նմանօրինակ ապրանքներ պիտի ներածեն, Արեւելեան Եւրոպայի երկիրները նոյնքան եւ աւելի բարձր որակով եւ աւելի աժան կրնան ծախել այդ ապրանքները։ Յաճախորդներն ալ կը վարժուին նոր ապրանքներուն։

Այս առիթով չենք ուզեր անունները հրատարակել Թուրքիայէն մեծաքանակ ապրանք ներածող հայերուն, ոչ ալ այն սուփըրմարքէթներուն եւ նպարատուներուն որոնք հայու արիւնով ողողուած դաշտագետիններու վրայէն քաղուած պտուղներու հիւթերը կը ծախեն։

Մեր նահատակներուն յիշատակը չյարգող վաճառականներու անունները պիտի հրատարակենք, եթէ պէտք ըլլայ։

Այս՝ առաջին ազդարարութիւնն է…

Վարդգէս Գուրուեան / Armweeklynews.am [15.05.2016]
Պոյքոթենք Թրքական Արտադրութիւնները
 
© 2010-2018  Կապը »  Contacts Այցելեք » Facebook
  Մշակութային լրահոս  

Моника Белуччи: я верю в важность религии, верю... как в философию![14.05.2016]

ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ- ԵՐԱՆԻ ԹԷ ԻՆԾԻ ԽԱՅԹԷ [13.05.2016]

Sketches of Ancient Armenian Costumes by Eugène Lacoste (1877-1878) [12.05.2016]

Տասը երկիր՝ տասը ազգեր կը ձգտին հասնիլ Եւրատեսիլի աւարտական փուլին [12.05.2016]

Խրիմյան Հայրիկի կտակը - Օրհնեցե՛ք, որ ազգը սիրեն, հայրենիքը սիրեն [06.04.2016]

Հրանտ Մաթևոսյան. տղամարդու պես մի անգամ կանգնեք… [02.05.2016]

Մկրտիչ Ասլանյան .Ատիր ինձ, որովհետև կյանքում տևական, ոչինչ այդ թվում՝ հավերժ սեր չկա[08.05.2016]

Ոսկան Մխիթարեան- ՈՂԲ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒԻ [04.05.2016]

Վարդգէս Գուրուեան - Արցախը Մե՛րն է, Յաղթանակը Մե՛րն է [04.05.2016]

Գրիգոր Գուրզադյան . առանց սիրո ի՞նչ տիեզերք, ի՞նչ աստղ, ի՞նչ մարդ, ի՞նչ գործ… [01.05.2016]

Մեվսես Խորենացու Ողբը. իշխանները գողերին գողակից, կաշառակեր ... [30.02.2015]

Աւետիս Նազարեան . Իրանահայութեան հայրենադարձութիւնը [22.02.2016]

ԵՐՎԱՆԴ ԱԶԱՏՅԱՆ - HANNIBAL ANTE PORTAS! [26.02.2016]

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՊՈՒԼՎԱՐ ՕՏՏՈՅԻ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ [20.11.2015]

Ազրպէյճանի Մէջ Եկեղեցին Վերածուած Է Թէյարանի [24.04.2016]

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ՇՈՒՆԵՐԸ ՇԱՏՑԵՐ ԵՆ [24.04.2016]

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՊՕՂՈՍԵԱՆ- Ինչ որ անցնի մարդուն մտքէն եթէ կ՛ուզէ հերոսանալ այդպէս կ՛ընէ [23.04.2016]

ՄԱՆՈՒԿ ՀՈՓԱԼԵԱՆ - Գրիգոր Զօհրապի Եւ Վարդգէսի Վերջին Գիշերը Ու Անոնց Մահը [18.04.2016]

ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Աստուած հոգին լուսաւորէ [18.04.2016]

 Արխիվ » 2011-14