Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  Ֆրանսան այնքան ազատ է , որ երկրին մեծերն իրենց ընտրած ժողովուրդին դէմ կ՛ելլեն  

Հանրակառքը և հանրագիծ-Թրամուէյը այս առաւօտ գործադուլ ըրին, կէսօրէն ետքը վերսկսան, և ինծի պէս շատերը պատանդ բռնուեցան. արդէն շաբաթէ մը ի վեր վիճակը այս է։

Կէսօրէն ետք Նիսի կեդրոնական գրադարանը գացի մամուլը աչքէ անցնելու երկար բացակայութենէս ետք, բայց թափուր էին գրակալ-թերթակալները, ու անոնց հոգ տանող տիկինն իր տեղը չէր։ Պահ մը Համակարգիչովս աշխարհին կապուելէ ետք փոքրածաւալ գրքոյկիս առաջին էջը կարդալ սկսայ և շարունակեցի, երբ գրաւուեցայ Փարիզի մէջ սահմռկեցուցիչ ոճիր գործած անյայտացած թուրքերու արկածախնդրական պատմութենէն. ﬕնչև տուն հասնիլս աւարտեցի։

Տունը՝ հեռատեսիլէն իմացայ որ այսօր Ֆրանսայի մէջ մամուլին օրաթերթերը լոյս չեն տեսած բացի համայնավար կուսակցութեան պաշտօնաթերթ ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆ - ՀԻՒՄԱՆԻԹԷէն որ ﬕնակը ընդունած էր իսկ ﬕւսները ﬔրժած էին հրատարակել Աշխատաւորներու Ընդհանուր

Համադաշնակցութեան ՍԷ ԺԷ ԹԷի նախագահ Ֆիլիփ Մարթինէզի գրութիւն-թռուցիկը։ Մամուլին պատանդ բռնուիլը ընդվզեցուցած էր մամլոյ աշխատակիցները։

Վերջերս, ՛՛Լա Նուի Տըպու՛՛- ՛՛Գիշերը Ոտքի՛՛ շարժման մասնակիցները գիշերները ոտքի անքուն փողոցը դէմ յանդիման ելան ոստիկանութեան, և այրեցին անոնց կառքերէն մէկը։

Ոստիկանները ձրուեցին զիրենք արցունքաբեր ռումբերով և չարագործները ձերբակալեցին։

Բազմահազար գործաւոր, երիտասարդ ուսանողներ բողոքի ցոյցեր կազմակերպեցին կառավարութեան դէմ, և պահանջեցին որ ան չեղեալ նկատէ և ետ կոչէ նախարարուհի Միրիամ Էլ Քոմրիի Աշխատանքի Օրէնքը։

Կարգ ու կանոնին հսկող ոստիկանութեան հետ բախուﬓեր ունեցան։ Կառավարութեամ դէմ իրենց զայրոյթը ցուցարարները պարպեցին քաւութեան նոխազ դարձած ոստիկանութեան վրան ու վիրաւորեցին զանոնք։

Ոստիկաններուն դէմ այս ատելութեան ալիքին պատճառով անոնք ևս օր մը բողոքի ցոյց և գործադուլ կազմակերպեցին, անցեալ տարիէն ի վեր իրենց շարքերուն մէջ հարիւրաւոր վիրաւոր պաշտօնակիցներուն զօրակցելու նպատակով։

Ոոստիկանութեան համաձայն այսօր հարիւր յիսուն հազար, և կազմակերպիչներուն համաձայն երեք հարիւր հազար ցուցարարներ ֆրանսայի տարբեր քաղաքներու մէջ ցոյց կատարեցին։ Աշխատաւորական Ընկերակցութիւնները ﬕացան և կրկին պահանջենցին

Աշխատանքի Օրէնքին հանուիլը։ Խումբ մը դիմակաւոր ցուցարարներ ալ մուտք գործեցին հոն ուր

Նախարարուհին, Միրիամ Էլ Քոմրին հանդիպում կ՛ունենար։

Ութը օրէ ի վեր ֆրանսայի հիւսիսէն սկսած և ներկայիս տարածուած սպառման կայաններուն մէջ վառելանիւթին բացակայութեան պատճառով ինքնաշարժներուն շարանները ﬔծցած են Հիւլէական ելեկտրականութիւն արտադրող կայանները ևս ﬕացած են այս բողոքի շարժման։

Երկրին ութը զտարաններէն վեցը չեն գործեր. կառավարութիւնը կ՛բւզէ բռնի ուժով աշխատանքի լծել կայանները։ Օրլի օդակայանի թռիչքները ևս կրճատուած են։ Փոխդրրութեան նախարարը կը պնդէ որ երկրին մէջ քարիւղի պահեստը հարիւր տասը օրուան համար կը բաւէ։

Այսպէս ուրեﬓ երկրին մէջ դժգոհութեան ալիքը հետզհետէ կը տարածուի, բայց և այնպէս հանրապետութեան նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտը, և վարչապետ Մանուէլ Վալսը վճռած են տեղի չտալ և գործադրութեան դնել աշխատանքի օրէնքը, ի պահանջել հարկին զայն վերատեսութեան ենթարկեն շաբաթ օրուան Ընկերակցութեանց հետ հանդիպումէն ետք։

Այսպէս, մէկ կողմէ հանրապետութեան նախագահն ու վարչապետը իսկ ﬕւս կողմէն Աշխատանքի Օրէնքին դէմ գործադուլ և ցոյց կատարողները ուժ կը ցուցադրեն իրարու, և կացութիւնը կը յղանայ աննախատեսելի հետևանքներով, յատկապէս երբ Ֆրանսան կը պատրաստուի հիւրասիրել Եւրոպայի Ֆութպոլի ախոյանութեան մրցաշարքին հանդիսատես ըլլալ ուզող սիրահարները, որոնց ապահովական մտահոգութիւնը կ՛աճի համատարած ցոյցերուն և գործադուլներուն պատճառով։

Նիսի գրադարանին պաշտօնէութեան ﬕաժամ գործադուլը տարօրինակ թուեցաւ ինծի, ﬕաժամ խորհրդանշական իբր թէ գործադուլի գաղափարին վրան ծիծաղելով մտքովս քաշքշեցի այնքան որ ելքիս պահուն փոխ առած գրքերս նշանակող տիկնոջը անվարան հարցուցի.

- Տիկին, ձեր այս գործադուլը ﬕայն մէկ ժամուան համա՞ր էր։

Անճրկած տիկինը գիրքերուս նայելով.

- Այսօր շատ մարդ չկար, անոր համար ժամ մը առաջ փակեցինք, բայց, ﬕայն այսօրուանհամար է վաղը նորէն սովորականին պէս բաց է։

Շնորհիւ այս գործադուլին ես ալ ժամ առաջ տուն հասայ գրաւոր զեկուցելու համար և ինքզինքս համոզելու որ իսկապէս ալ Ֆրանսան ազատութեան երկիր է, այնքան ազատ ու ժողովրդավար է ,որ երկրին նախագահն ու վարչապետը յամառօրէն կը պնդեն իրենց որոշուﬕն վրան, և իրենց հեղինակութեան սիրոյն զիրենք ընկերվարական ծրագիր վարելու համար ընտրած ժողովուրդին դէմ կ՛ելլեն երբ անոնք կը բողոքեն իրենց համար անընդունելի բարեկարգչական աշխատանքի օրէնքին դէմ։ Ժողովուրդին կամքին կը հակառակին վտանգելով իրենց և երկրին կեանքը, տնտեսական շահերն ու ապագան։

Ֆրանսայի ընկերային այս պայթուցիկ իրավիճակը օտար երկիրներուն ուշադրութեան և քննադատութեան առարկան է։ Երթևեկութեան, զբօսաշրջիկութեան, առևտուրի և արտադրութեան ջլատումը ﬔծ հարուած է և պիտի ըլլայ կառավարութեան և ժողովուրդին համար Ոտնագնդակի

Եւրոպական մրցախաղերու նախօրեակին։


ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Մայիս 27, 2016
____________________________________________________________________
Armweeklynews.am [27.05.2016]
Ֆրանսան այնքան ազատ է , որ երկրին մեծերն իրենց ընտրած ժողովուրդին դէմ կ՛ելլեն
 
© 2010-2018  Կապը »  Contacts Այցելեք » Facebook
  Մշակութային լրահոս  
Սուրիա – խոյս տալ թէ մնալ` Հալէպի բնակիչներուն ողբերգութիւնը [27.05.2016]
Գարեգին Նժդեհի կոչը՝ Մեծ Ղարաքիլիսայի (Վանաձոր) բնակչությանը-1918, մայիս [25.05.2016]
Այս ի՜նչ ողորմելիութիւն է. ո՞ր դարուն մէջ կ'ապրինք արդեօք [16.05.2016]
Վարդգէս Գուրուեան - Պոյքոթենք Թրքական Արտադրութիւնները [18.04.2016]
Моника Белуччи: я верю в важность религии, верю... как в философию![14.05.2016]
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ- ԵՐԱՆԻ ԹԷ ԻՆԾԻ ԽԱՅԹԷ [13.05.2016]
Sketches of Ancient Armenian Costumes by Eugène Lacoste (1877-1878) [12.05.2016]
Տասը երկիր՝ տասը ազգեր կը ձգտին հասնիլ Եւրատեսիլի աւարտական փուլին [12.05.2016]
Խրիմյան Հայրիկի կտակը - Օրհնեցե՛ք, որ ազգը սիրեն, հայրենիքը սիրեն [06.04.2016]
Հրանտ Մաթևոսյան. տղամարդու պես մի անգամ կանգնեք… [02.05.2016]
Մկրտիչ Ասլանյան .Ատիր ինձ, որովհետև կյանքում տևական, ոչինչ այդ թվում՝ հավերժ սեր չկա[08.05.2016]
 Արխիվ » 2011-14