William Saroyan - To Armenians, half Armenians, quarter Armenians, and one-eight Armenians!
Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  William Saroyan - To Armenians, half Armenians, quarter Armenians, and one-eight Armenians!  

QUOTES BY WILLIAM SAROYAN

“I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, literature is unread, music is unheard, and prayers are no more answered. Go ahead, destroy Armenia . See if you can do it. Send them into the desert without bread or water. Burn their homes and churches. Then see if they will not laugh, sing and pray again. For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a New Armenia.” ― William Saroyan

 “To Armenians, half Armenians, quarter Armenians, and one-eight Armenians. Sixteen and thirty-second Armenians, and other winners, are likelier to be happy with a useful book” ― William Saroyan, Places Where I've Done Time

 “My birthplace was California, but I couldn't forget Armenia, so what is one's country? Is it land of the earth, in a specific place? Rivers there? Lakes? The sky there? The way the moon comes up there? And the sun? Is one's country the trees, the vineyards, the grass, the birds, the rocks, the hills and summer and winter? Is it the animal rhythm of the living there? The huts and houses, the streets of cities, the tables and chairs, and the drinking of tea and talking? Is it the peach ripening in summer heat on the bough? Is it the dead in the earth there?” ― William Saroyan

“Although I write in English, and despite the fact that I’m from America, I consider myself an Armenian writer. The words I use are in English, the surroundings I write about are American, but the soul, which makes me write, is Armenian. This means I am an Armenian writer and deeply love the honor of being a part of the family of Armenian wrtiters.” ― William Saroyan

“There is a small area of land in Asia Minor that is called Armenia, but it is not so. It is not Armenia. It is a place. There are only Armenians, and they inhabit the earth, not Armenia, since there is no Armenia. There is no America and there is no England, and no France, and no Italy. There is only the earth.” ― William Saroyan

“All I can say is that there is indeed a crisis here. We cannot speak to one another in a meaningful way, every one of us is a leader, a general of the army, a king, a president, the greatest thinker of all time, and so on and so forth. This is the curse of the Armenian race.” ― William Saroyan, An Armenian Trilogy

“You must remember always to give, of everything you have. You must give foolishly even. You must be extravagant. You must give to all who come into your life. Then nothing and no one shall have power to cheat you of anything, for if you give to a thief, he cannot steal from you, and he himself is then no longer a thief. And the more you give, the more you will have to give.” ― William Saroyan, The Human Comedy

“When you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.” ― William Saroyan

 “Everybody has got to die, but I have always believed an exception would be made in my case.” ― William Saroyan

“Good people are good because they've come to wisdom through failure.” ― William Saroyan

“The Time of Your Life In the time of your life, live – so that in that good time there shall be no ugliness or death for yourself or for any life your life touches. Seek goodness everywhere, and when it is found, bring it out of its hiding place and let it be free and unashamed. Place in matter and in flesh the least of the values, for these are the things that hold death and must pass away. Discover in all things that which shines and is beyond corruption. Encourage virtue in whatever heart it may have been driven into secrecy and sorrow by the shame and terror of the world. Ignore the obvious, for it is unworthy of the clear eye and the kindly heart. Be the inferior of no man, nor of any man be the superior. Remember that every man is a variation of yourself. No man’s guilt is not yours, nor is any man’s innocence a thing apart. Despise evil and ungodliness, but not men of ungodliness or evil. These, understand. Have no shame in being kindly and gentle, but if the time comes in the time of your life to kill, kill and have no regret. In the time of your life, live – so that in the wondrous time you shall not add to the misery and sorrow of the world, but shall smile to the infinite delight and mystery of it.” ― William Saroyan, The Time of Your Life

Armweeklynews [03.07.2016]
© 2010-2018  Կապը »  Contacts Այցելեք » Facebook
Most popular tags
Գարօ Փայլան Երվանդ Քոչար Հռոմի պապ ANCA Nor Zartonq Կիպրոս Ethiopian Music Գրիգոր Զօհրապ Շառլ Ազնավուր Cyprus elections Operation Nemesis սակագներ Data Driven Marvel Disney movies Lucasfilm Netflix Ռուբեն Վարդանյան Helen Fisher  Rouben Sevak  Լիբանան Շանթ  Elisa de Filebo  William Saroyan  Էրոլ Սարաֆեան  Հրանտ Մաթևոսյան
  Մշակույթ  
ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Հետադարձ հասցեատերն այլևս երկնքում է . հույժ գաղտնի հեռագիր ՀՀ հույժ գաղտնի նախագահին [29.04.2016]
ԱՍՏՈՒԱ՛Ծ ԻՄ, ԱՅԴ ՀԱՅ ԱՂՋԻԿԸ - O MY GOD, THE ARMENIAN GIRL [29.05.2016]
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն (թիւ 2) [29.05.2016]
Վերջին Անգա՞մ…… Պէյրութ - Հալէպ [28.06.2016]
«Համշենի յայլաներ» ալբոմի երգերում արտացոլված են իր արմատների հետքերը [14.06.2016]
ՍՓԻՒՌՔՆԵՐ. ՎԱԽՃԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ… ՎԱԽՃԱՆԸ [08.06.2016]
Էրոլ Սարաֆեանի կերտած Կոմիտաս Վարդապետի արձանը Պոլսո պատրիարքարանի մեջ [06.06.2016]
ԱՐԱՔՍ ՓԻԼԱՒՃԵԱՆԻՑ Կարօտի ու թախծի քրոնիկոններ [05.06.2016]
William Saroyan: Kalbin Dili ve Bitlis [05.06.2016]
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԱՄՍԹԷՐՏԱՄԱՅ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ [03.06.2016]

Rouben Sevak: I sing a last song to my old soul in gloom… [31.05.2016]

Ֆրանսան այնքան ազատ է , որ երկրին մեծերն իրենց ընտրած ժողովուրդին դէմ կ՛ելլեն [27.05.2016]
Սուրիա – խոյս տալ թէ մնալ` Հալէպի բնակիչներուն ողբերգութիւնը [27.05.2016]
Գարեգին Նժդեհի կոչը՝ Մեծ Ղարաքիլիսայի (Վանաձոր) բնակչությանը-1918, մայիս [25.05.2016]
Այս ի՜նչ ողորմելիութիւն է. ո՞ր դարուն մէջ կ'ապրինք արդեօք [16.05.2016]
 Արխիվ » 2011-14