Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  ՀԵՌԱՁԱՅՆՆԵՐՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ  

   Ո՞վ իր հեռաձայնը օրհնել կու տայ Տէր Հօր մը կամ վարդապետի մը։ Ո՚Վ խելք կ՛ընէ մտածելու հեռաձայն օրհնել տալու մասին։ Այս չնաշխարհիկ գաղափարը մարդոց գլխուն մէջ դնողը հնարագէտ մը ըլլալու է անպայման։ Հեռաձայն օրհնելն է պակաս մեզի երբ մեր տուները օրհնել տալ մտածելու սիրտ ու ժամանակ չունինք, ուր մնաց որ հեռաձայն օրհնելու գաղափար յղանանք։
 
 Հապա՞ եթէ օրհնողին աղօթական խօսքեր արտասանած պահուն հեռաձայնը զանգէ՞։Ի՞նչ, չի՞ կրնար ըլլալ։ Անշուշտ թէ ըլլալ կրնայ։ Շատ տխուր օր մը ինծի եղաւ տարիներ առաջ երբ Նիւ Ինկլընտի Նիւ Պրիթըն քաղաքը բնակող, շարժելու անկարող յարգարժան ու շատ սիրուած տիկին Սիրունեանին յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կը կատարէի մեռելատան մը մեծ սրահին մէջ։
 
Յանկարծ, հեռաձայնս զանգեց, և ես իրեն կարևորութիւն տալ չուզեցի, բան չեղածի պէս աղօթքս շարունակեցի, բայց հեռաձայնս շարունակեց զանգել։ Ստիպուեցայ լռել, գրպանէս հանել, գոցել, և հանդիսաւորապէս հարիւրաւոր սգաւորներուն դէմքերուն նայիլ, և անճարակ խելքիս փչելովը՝ ըսել ՝ ՛՛…Հեռաձայնողը ննջեցեալն է…՛՛։ Աստուա՜ծ իմ։ Այդ ի՜նչ անասելի խնդուք էր որ պայթեցաւ սրահին մէջ, ու զարմացուց զիս իմ դուրս տուած ապուշութեանս ստացած դրական պատասխանին վրան, անկէ քաջալերուած, յիշեցի Միացեալ Նահանգներու մէջ բողոքական եկեղեցիներուն մօտ մեծ համբաւի արժանացած կաթողիկէ երջանկայիշատակ աստուածաբան Հայր Հէնրի Ժ. Մ. Նոուընի գիրքերէն մէկուն մէջի հետևեալ խօսքը՝ ՛՛Իմ սուգս պար և խնդուք դարձո՛ւր՛՛ կամ՝ ՛՛Turn MY Mourning into dancing and laughing, և հիմա, հոս, այս սուգի պահուն իմ անճրկումիս իբր արդիւնք այս ակամայ ու անտեղի գիւտիս վրան ներկաները խնդալէն կը մարին, և ես առիթը կ՛օգտագործեմ՛ըսելու որ բոլորս հոս եկած ենք ննջեցեալին անցաւոր կեանքը տօնախմբելու զայն Աստուծոյ վերադարձնելու պահուն։

Սեպտեմբերի վերջին կիրակիի առաւօտուն եկեղեցւոյ դռնէն մտնելու ատեն մեծ գիրերով թռուցիկի մը յայտարարութիւնը կարդացի որ ընթերցողը կը հրաւիրէր շարժուն հեռաձայններու օրհնութեան արարողութեան Bénédiction des portables, կամ՝ Blessing of cell phones, հայերէնով կ՛ըլլայ՝ գրպանի, ձեռքի, բջիջայինի, շարժունի, օրհնութեան արարողութիւն, Աստուծոյ պատգամաբեր Գաբրիէլ Հրեշտակապետին տօնին առիթով, Նիսի Սէն Փիեր Տ՛արեն եկեղեցւոյ մէջ։

Գաբրիէլ Հրեշտակապետը Աստուծոյ պատգամաբերն էր Յովհաննէս Մկրտիչի հօր Զաքարիա քահանայապետին, Սուրբ Հոգւոյ զօրութեամբ Յիսուսը յղացող Մարիամ Աստուածանին, Յիսուսի երկրաւոր հօր Յովսէփին Եգիպտոս փախչելուն և վերադարձին, և այլն, կ՛ըսեն թէ Գաբրիէլ Հրեշտակապետն է մարդոց ծնելուն և ննջելուն ընկերակցող հրեշտակը։ Հայր Ժիլ Ֆլորինին է հեռաձայնները օրհնելու ՛՛փախուկ՛՛ գաղափարը յղացող համարձակ վարդապետը, որ իր միտքը պարզած և արտօնութիւնը խնդրած Նիսի Ֆրանսացի Կաթողիկէ առաջնորդ սրբազան Հօր Անտրէ Մարսոյին, … և, սրբազանին պատախանը եղած է դրական՝ ՛՛Ամբողջովին հաղորդակից եմ արարողութեան՛՛։

Օրհնութեան արարողութեան ատեն Հայր Ֆլորինին շուրջ հինգ հարիւր հաւատացեալներուն ըսած է, հիմա դուք կ՛ըսէք ՛՛Հայր Ֆլորինին թռցուցա՞ծ է (խելքը)՛՛ կամ՝ իր բառերով “Le père Gil a-t-il disjoncté՛՛? այնպէս՝ ինչպէս երբ ելեկտրական հոսանքի ապահովութեան կոճակը կը նետէ երբ ջղայնանայ, տիժոնքթէ կ՛ընէ, չէ՞։ Օրհնութեան աղօթքին մէջ հայր ֆլորինին Աստուծմէ խնդրած է, ՛՛Ըրէ այնպէս որ անոնք որոնք այս շարժուն հեռաձայնները գործածեն ՝ ուրախութեան և խաղաղութեան լուրեր տարածեն՛՛։

Թափօրի պահուն հաւատացեալներէն ոմանք վախով երկարած են իրենց բջիջայինները որ չըլլայ թէ վարդապետին սրսկած օրհնեալ ջուրը խանգարէ ու փճացնէ զանոնք։ Հայր Ֆլորինի յայտնած է թէ ինք քաջալերուած է Լոնտոնի եկեղեցականներէն մէկէն որ տարիներ առաջ օրհնած է իր թաղամասին գործաւորներուն հեռաձայնները։ Տարեց զոյգ մը եկած է հեռաձայնը օրհնել տալու, յուսալով և հայցելով որ հեռաձայնին օրհնութեան շնորհիւ Աստուած կը բանայ, ու կ՛օրհնէ իր խելքն ու միտքը, որպէսզի իր հեռաձայնը շնորհքով գործածել սորվի։

Բջիջային հեռաձայններու արարողութիւնը Նիսի մէջ տեղի կ՛ունենայ ամէն տարի 2011ի Սեպտեմբերէն ասդին, Գաբրիէլ Հրեշտակապետի տօնին առթիւ։ Գրածներս բաբմբասանք թէ բանն ասանկ չեն, հարիւր տոկոս վաւերական են և անոնցմէ բաներ մը հրատարակուած են Նիս Մաթէն օրաթերթին մէջ (Տե՛ս՝ կցեալ նկար)։

Գաղտնիք չէ որ Հեռաձայնը մեր մտերիմ և անբաժան ընկերն է, որ մեզ երբեմն մեզմէ կը հանէ, երբ մէկը ջղայնացնէ մեզ ու մենք ուզենք խօսողին գլուխը ջարդել, բայց հեռաձայնը կը փճացնենք, և կը ստիպուինք նոր մը գնելու, և Աստուծմէ խնդրելու որ խելք ու շնորհք տայ մեզի։ Ամէն մարդ գիտէ որ մարդիկ իրենց հեռաձայններուն հետ միասին եկեղեցի կը յաճախեն և պատարագի պահուն ատենը անգամ մը իրենց աչքերը անոր վրան կը նետեն որ տեսնեն թէ ո՞վ կամ որո՞նք կը յիշեն զիրենք այն պահուն երբ ինք եկեղեցի գացած է աղօթելու և օրհնուելու…։

Առանց գիտնալու՝ չխնդա՛նք հեռաձայն օրհնելու գաղափար յղացող Լոնտոնի և Նիսի վարդապետներուն վրան։ Մեր հեռաձայններն են որ ամէն վայրկեան մեզի կը հաղորդեն հազար ու մէկ ծանօթ անծանօթի տեղի ու անտեղի, լաւ ու գէշ պատգամները, ուստի, եկեղեցին ինչո՞ւ պիտի չօրհնէ մարդիկը, աշխարհն ու զԱստուած իրարու հաղորդակից դարձնող միջոց հեռաձայնները. հարցում՝ որուն պատասխանը անպայման մեր անձնական կարծիքին պիտի չհամապատասխանէ։

Հաւանաբար սխալ չէ՛ թէ ինչ միջոց որ մեզ Աստուծոյ կը մօտեցնէ՝ լաւ է, եթէ հեռաձայն օրհնելու արարողութիւնը հարիւրաւոր հաւատացեալ և անհաւատ եկեղեցի կը տանի՝ լաւ է, ինչո՞ւ չէ։ Ինչ առիթ որ մարդիկը և հաւատացեալները եկեղեցի կը բերէ, որ Աստուծոյ մասին մտածեն կամ հետը խօսին՝ լաւ է, բայց, ճիշդը ըսելու համար հեռաձայնը մեզ թէ՛ կը մօտեցնէ Աստուծոյ և թէ՝՛ կը հեռացնէ անկէ, երբ մեր խելքն ու միտքը ամէն վայրկեան անոր վրան դնենք։


ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Նիս, 8 Փետրուար, 2017
--------------------------------------------------------------
Armweeklynews.am [10.02.2017]
ՀԵՌԱՁԱՅՆՆԵՐՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ© 2010-2018  Կապը »  Contacts  Այցելեք » Facebook
Most popular tags
 Գարօ Փայլան  Երվանդ Քոչար  Հռոմի պապ ANCA Nor Zartonq  Կիպրոս Քեսապ  Գրիգոր Զօհրապ  Շառլ Ազնավուր  Cyprus elections  Operation Nemesis  Վահան Թէքէեան  Data Driven  Marvel  Disney movies Lucasfilm  Netflix  Ռուբեն Վարդանյան  Helen Fisher   Rouben Sevak  Ara Güler  Շանթ   Elisa de Filebo   William Saroyan   Մելգոնեան Կրթական  Հրանտ Մաթևոսյան
Վարդգէս Գուրուեան
  Մշակույթ  
Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանը շատ դէմ էր Մելգոնեանի փակումին [08.02.2017]
Հայրենիքի սէրը բարձրագոյն սէրն է [08.02.2017]
Սեպուհ Աբգարեան «Գոհար»ով դարձաւ հայութեան փայլուն գոհարը [08.12.2016]
Արթուր Միկոյան - Ֆատան [07.02.2017]
ԱՍՏՈՒԱԾ ՔՈՒ ԱՄԵՆԷՆ ՏԿԱՐ ՏԵՂԴ ԶՕՐԱՑՆԷ [29.01.2017]
Իմ Անցագրիս Հարցերը [26.01.2017]
21 Յունուար Բանաստեղծութեան Իշխան Վահան Թէքէեանի Ծննդեան Տարեդարձն Է [21.01.2017]
Հայ ուսուցիչը զոհողութեամբ պէտք է աշխատի ... [18.01.2017]
ԵՍ ՔՈ ԵՐԱԶՆԵՐԻ ԱՆՄՇԱԿ ՇՐՋԱՆԱԿՆ ԵՄ ՈՒԶՈՒՄ ԼԻՆԵԼ [15.01.2017 ]
Մելգոնեանի Մեր Ուսուցիչները -Վահրամ Մավեան [11.01.2017]
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ-ՏԱՐԵՄՈՒՏԻՆ [24.12.2016]
ԶԱՀՐԱՏ- ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՅԻՆ ՄՕՐՈՒՔԸ [24.12.2016]
ՇՈՒՆ ԷԱ, ՊԱԹ, ՇՈՒՆ ՉԷ՛Ա... [22.12.2016]
Վահրամ Մավեան - սփիւռքի ամենէն վաւերական գրագէտներէն [22.09.2016]
 Արխիվ » 2011-2018