ԱՂԱՒՆԻՆԵՐ
Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  ԱՂԱՒՆԻՆԵՐ  

******
Համբոյր տալու և առնելու աղաւնիի քնքոյշ պահ մ՛էր

Զարմանալի, և ուրկէ՞ ու՞ր, չար սատանայ, աղաւնի մը

Յայնժամ իջաւ, ու կանգնեցաւ իրենց սէրէն բաժնեց

Ծնողք-զաւա՞կ, քոյր ու եղբա՞յր թէ՝ հարևա՞ն, թէ՝ յուսահատ

Նախանձոտ մ՛էր, Ես ի՞նչ գիտեմ… յետոյ, թռաւ, ելաւ վերև,

Ու թառեցաւ զինքը շալկող պաղ երկաթին…։ Աղաւնիներն

Պատահածէն շատ ազդուած, սուսիկ փուսիկ գացին անդին,

Մտածեցին։ Միոյն մարﬕնն եղաւ փուշ փուշ։ Յուզման ալիքն

Երբ հեռացաւ սիրահարներն եկան նորէն կտուց կտցի։

Աղաւնիները նախանձէն կը քանդեն ու կը շինեն սէր։


ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Նիս, 22 փետրուար
--------------------------------------------------------------
Armweeklynews.am [23.02.2017]
ԱՂԱՒՆԻՆԵՐ


© 2010-2018  Կապը »  Contacts  Այցելեք » Facebook
Most popular tags
 Գարօ Փայլան  Երվանդ Քոչար  Հռոմի պապ ANCA Nor Zartonq  Կիպրոս Քեսապ  Գրիգոր Զօհրապ  Շառլ Ազնավուր  Cyprus elections  Operation Nemesis  Վահան Թէքէեան  Data Driven  Marvel  Disney movies Lucasfilm  Netflix  Ռուբեն Վարդանյան  Helen Fisher   Rouben Sevak  Ara Güler  Շանթ   Elisa de Filebo   William Saroyan   Մելգոնեան Կրթական  Հրանտ Մաթևոսյան
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
  Մշակույթ  
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ-ԱՂԱՒՆԻՆԵՐ [23.02.2017]
Ո՞վ մի ամպ կդնի գլխի տակ [19.02.2016]
Մեր պատմության բաց էջը [14.02.2017]
ՀԵՌԱՁԱՅՆՆԵՐՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ [10.02.2017]
Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանը շատ դէմ էր Մելգոնեանի փակումին [08.02.2017]
Հայրենիքի սէրը բարձրագոյն սէրն է [08.02.2017]
Սեպուհ Աբգարեան «Գոհար»ով դարձաւ հայութեան փայլուն գոհարը [08.12.2016]
Արթուր Միկոյան - Ֆատան [07.02.2017]
ԱՍՏՈՒԱԾ ՔՈՒ ԱՄԵՆԷՆ ՏԿԱՐ ՏԵՂԴ ԶՕՐԱՑՆԷ [29.01.2017]
Իմ Անցագրիս Հարցերը [26.01.2017]
21 Յունուար Բանաստեղծութեան Իշխան Վահան Թէքէեանի Ծննդեան Տարեդարձն Է [21.01.2017]
Հայ ուսուցիչը զոհողութեամբ պէտք է աշխատի ... [18.01.2017]
ԵՍ ՔՈ ԵՐԱԶՆԵՐԻ ԱՆՄՇԱԿ ՇՐՋԱՆԱԿՆ ԵՄ ՈՒԶՈՒՄ ԼԻՆԵԼ [15.01.2017 ]
Մելգոնեանի Մեր Ուսուցիչները -Վահրամ Մավեան [11.01.2017]
 Արխիվ » 2011-2018